FAQ

najczęściej zadawane pytania

 • Uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8 - w zespołach dwuosobowych z opiekunem ze szkoły
 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych - w zespołach dwuosobowych z opiekunem ze szkoły
 • Nauczyciele - indywidualny udział w seminariach:
 • Solve for Tomorrow
 • Windows 11 PRO
 • Cyberbezpieczeństwo

 1. Eliminacje wewnętrzne w szkołach i zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz www
 2. Udział on-line w półfinałach Mistrzostw IT - 29.09.2023 12:00-13:30
 3. Finał Mistrzostw IT podczas Poznań Game Arena
 4. 6.10.2023 - szkoły podstawowe
 5. 7.10.2023 - szkoły ponadpodstawowe

Każda dywizja na swojej podstronie ma określony zakres tematyczny i partnerów, którzy są zaangażowani w daną dywizję. Zobacz jakie to są wymagania i zapoznaj się z materiałami, które partnerzy umieszczają na swoich stronach. Większość wymagań konkursowych jest oparta o program edukacji odpowiedni dla danego poziomu nauczania.

Dla uczniów jest dostępnych 7 kategorii tematycznych - dywizji:

 1. AI
 2. GameDev
 3. Programowanie
 4. Robotyka
 5. Druk 3D 
 6. Cyberbezpieczeństwo
 7. Cloud


Po raz pierwszy dla nauczycieli przygotowaliśmy seminaria, które odbędą się podczas finałów Mistrzostw IT. Seminaria są otwarte dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych niezależnie od udziału uczniów w Mistrzostwach. Uczestnictwo jest darmowe. Seminaria odbędą się w 3 dywizjach tematycznych, za które nauczyciel otrzymuje dyplom lidera danej dywizji:

 1. Windows 11 PRO
 2. Solve for Tomorrow
 3. Cyberbezpieczeństwo


Przejdź na stronę główną i kliknij "zarejestruj się". Następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy wybierając szkołę, dywizje, w których chcecie wziąć udział, a następnie dane uczestników i opiekuna. Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w seminariach muszą oddzielnie wypełnić formularz wybierając opcję "Nauczyciel".

Udział w Mistrzostwach IT jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnik (zespół) może wybrać dowolną liczbę dywizji, w których chce przystąpić do konkurencji. Jeśli jednak zespół dostanie się do finałów w kilku dywizjach to zostanie zakwalifikowany wyłącznie w tej dywizji, w której uzyskał najlepszy wynik - zgodnie z §5 ust. 10 regulaminu Mistrzostw IT.

Certyfikat udziału otrzymuje każdy uczestnik Mistrzostw z wyszczególnieniem w jakiej dywizji brał udział i do jakiego etapu został zakwalifikowany. Odrębne certyfikaty będą wydane dla nauczycieli i opiekunów.

W chwili obecnej nie jest przewidziane logowanie do platformy - rejestracja poprzez udostępniony formularz jest wystarczająca do wzięcia udziału w półfinałach i finałach. Procedura wejścia w testy półfinałowe zostanie rozesłana drogą mailową do uczestników i opiekunów odpowiednio wcześniej.

Podczas rejestracji tylko jedna osoba z zespołu podaje dane (uczeń lub opiekun). Po poprawnym przesłaniu formularza zakończonym komunikatem "Twoje zgłoszenie zostało przyjęte" jesteście poprawnie zarejestrowani do Mistrzostw IT, jako potwierdzenie powinniście otrzymać wiadomości e-mail.

Tak jak najbardziej jeden opiekun może być przypisany do dowolnej liczby zespołów.

Jak najbardziej zespoły przypisane do jednego opiekuna mogą brać niezależnie udział w różnych dywizjach.

Tak z każdej szkoły może brać udział kilka zespołów. Przy tej edycji nie ograniczamy liczby zespołów, które reprezentują daną szkołę. Ponadto wszystkie te zespoły mogą być przypisane do jednego opiekuna.

Podobnie jak w przypadku opiekuna, tak i w przypadku szkoły zespoły mogą dowolnie wybierać dywizje. W naszej platformie "szkoła" oraz "opiekun" nie jest sztywno przypisywana do dywizji podczas rejestracji.

Jeśli uczniowie zdecydują się na branie udziału w kilku dywizjach to będą musieli rozwiązać kilka testów (jeden test z jednej dywizji) podczas półfinałów. Z doświadczenia wiemy, że czas otwarcia testów pozwala na spokojne rozwiązanie przez uczniów 2-3 testów.

Jeśli uczniowie z jednego zespołu uzyskają wynik finałowy w kilku dywizjach to zostaną zakwalifikowani wyłącznie w tej dywizji, w której uzyskali najlepszy wynik - zgodnie par. 5 ust. 10 regulaminu Mistrzostw IT.

Główną nagrodą jest wiedza. Dodatkową nagrodą dla uczestników jest uczestnictwo w przebiegu mistrzostw, wejściówki na PGA wraz z opiekunem dla wszystkich uczestników finałów (około 500 biletów). Przewidujemy także cenne nagrody rzeczowe, licencje na oprogramowanie edukacyjne naszych partnerów, szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli, a także certyfikację kompetencji rynkowych.

Każda dywizja ma określone wymagania i przypisanych partnerów, którzy na swoich stronach umieszczają materiały oraz programy edukacyjne.

Pytania półfinałowe będą w dużej mierze oparte o materiały edukacyjne naszych partnerów w ramach poszczególnych dywizji, ale także o wiedzę ogólną z informatyki w danym zakresie tematycznym na poziomie adekwatnym do wybranej kategorii wiekowej.

W tym roku w dywizjach konkursowych nie przewidujemy udziału dla studentów. Jeśli jednak jesteś zainteresowany udziałem w seminariach, które odbędą się podczas finałów Mistrzostw IT zapraszamy do kontaktu na biuro@v8team.pl lub telefonicznie pod numer 52 511 86 50.

Językiem programowania wymaganym w dywizji programowania jest python.

Rola opiekuna grupy jest przede wszystkim rolą wsparcia i nadzoru. Opiekunami są nauczyciele których zadaniem jest pomoc w procesie rejestracji i przygotowanie merytoryczne uczestników, a już w czasie samych półfinałów to opiekunowie w dużej mierze muszą zadbać o to, żeby uczniowie mieli w szkole odpowiednie warunki do napisania testu półfinałowego oraz, aby postępowali fair-play. Jeśli dany zespół dostanie się do finałów to właśnie opiekun przyjeżdża z uczestnikami na Poznań Game Arena, gdzie odbędą się konkurencje finałowe, a więc jego rola staje się jeszcze bardziej wymagająca i odpowiedzialna, ponieważ wówczas jest także prawnie odpowiedzialny za uczestników, którzy z nim przyjadą.